Nuohous- ja ilmastointipalvelu Mikko Koukku

Yhteystiedot

Nuohous- ja ilmastointipalvelu Mikko Koukku

Onnelantie 3 C, 80710 LEHMO
Y-tunnus: 3093428-5
Puh. 044 327 3688
info@nuohousmikkokoukku.fi

Voit ottaa yhteyttä myös oheisella lomakkeella.

Nuohooja, yrittäjä

Mikko Koukku

044 327 3688

Nuohooja

Pasi Koukku

045 178 4448

 

Nuohooja

Arto Kukkonen

050 403 9255

 

Nuohooja

Joonas Purmonen

044 555 2197

Ota rohkeasti yhteyttä!

Sähköpostitse
Tekstiviestitse

Rekisteriseloste

Nuohous- Ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Nuohous- Ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku

Yhteystiedot:
Kanervakuja 4
80710 Lehmo

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Nuohous- ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku
Kanervakuja 4
80710 Lehmo
0443273688
mikko.koukku@nuohoojat.fi

2. Rekisteröidyt

Henkilöllä tai yrityksellä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:  

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen
 • Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen
 • Laskutus

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero


Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista / palveluista

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Nuohous- Ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku, Kanervakuja 4 80710 Lehmo, 0443273688, info@nuohousmikkokoukku.fi

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään asiakassuhteen syntyessä
 • asiakkaalta itseltään verkkolomakkeen kautta
 • toiselta rekisterinpitäjältä
 • sähköpostitse, puhelimitse, lomakkeella tai muulla vastaavalla tavalla

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin yrityksen Nuohous- Ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku ulkopuolelle. 

8. Käsittelyn kesto

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa
 • Arkistointivelvoite voimassa olevien kirjanpitoa säätelevien lakien, asetusten tai määräysten mukaisesti

9. Henkilötietojen käsittelijät

 • Asiakasrekisteriä käsittelevät yrityksen Nuohous- Ja Ilmastointipalvelu Mikko Koukku työntekijät erikseen heille myönnettyjen käyttöoikeuksien mukaisesti.
 • VIDENS OY

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Rekisterin suojauksen periaatteet

 • Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla.
 • Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään vain tietyt, ennalta määritellyt rekisterinpitäjän työntekijät.
 • Rekisteristä otetaan säännöllisesti varmuuskopiot.

Kysy myös tikkaiden ja kattoturvatuotteiden asennuksista!